Rechtsbijstand en juridisch advies

mr. dr. A.H. (Ton) Lamers verleent rechtsbijstand en geeft juridisch advies op de volgende rechtsgebieden:

  • Handelsrecht (contractenrecht) w.o. consumentenrecht
  • Ondernemingsrecht
  • Huurrecht
  • verzekeringsrecht
  • Fiscaal recht
  • Arbeidsrecht
  • Bestuursrecht (geschillen met de overheid: Gemeente, Provincie, Rijk en andere bestuursorganen)

Ton Lamers is lid van de Nederlandse Vereniging van rechtskundig Adviseurs (NVRA) en de Nederlandse Juristenvereniging (NJV). De rechtspraktijk van Ton Lamers is een eenmanskantoor zonder administratieve ondersteuning. Als gevolg daarvan is het contact veel persoonlijker en zijn de prijzen voor rechtsbijstand en advies alleszins redelijk. Ton Lamers is direct bereikbaar per mobiele telefoon: 0622 696 812. Indien even niet kan worden aangenomen wordt u altijd dezelfde dag teruggebeld.

Samenwerking met Notariskantoor Riteco

Met ingang van 1 juli 2014 is mr. dr. A.H. Lamers als wetenschappelijk medewerker verbonden aan Notariskantoor Riteco te Oldenzaal. Lamers houdt zich met name bezig houden met het adviseren van ondernemers op het gebied van  het ondernemingsrecht en het handelsrecht. Onder andere samenwerkingsverbanden tussen beroepsbeoefenaren onderling en tussen beroepsbeoefenaren en andere ondernemers zijn een specialisme van Lamers. Riteco en Lamers hebben tot deze samenwerking besloten om hun kennis en kunde wederzijds  te versterken alsmede deze kennis en kunde beter te kunnen valoriseren waardoor ondernemingen, beroepsbeoefenaren en andere organisaties met betrekking tot complexe juridische vraagstukken beter kunnen worden bediend.