Rechtspraktijk Lamers

Rechtspraktijk MR. DR. A.H. LAMERS - welkom

Voor deskundige juridische hulp voor Ondernemers, Instellingen en Particulieren.
Rechtspraktijk mr. dr. A.H. Lamers levert maatwerk en staat voor een persoonlijke en oplossingsgerichte benadering.

Rechtsbijstand en juridisch advies
Ondernemingsrecht/Handelsrecht (arbeidsrecht, fiscaal recht, contractenrecht, algemene voorwaarden, incasso).
Intellectuele eigendom (merkenrecht, handelsnamenrecht, auteursrecht, naburige rechten)
Rechtsbescherming tegen de overheid ook wel bestuursrecht genaamd (geschillen met Gemeente, Provincie, Rijk, Waterschap en Belastingdienst).
Consumentenrecht (geschillen tussen particulieren en ondernemers).

Eenmanskantoor
mr. dr. A.H. Lamers is lid van de Nederlandse Vereniging van rechtskundig Adviseurs (NVRA) en de Nederlandse Juristenvereniging (NJV). Rechtspraktijk mr. A.H. Lamers is eenmanskantoor zonder dure administratieve ondersteuning en zonder duur kantoorpand. Als gevolg daarvan is het contact veel persoonlijker en zijn de prijzen voor rechtsbijstand en advies alleszins redelijk.

Samenwerking met Notariskantoor Riteco
Met ingang van 1 juli 2014 is mr. dr. A.H. Lamers als juridisch adviseur verbonden aan Notariskantoor Riteco te Oldenzaal. Lamers zal zich met name bezig houden met het adviseren van ondernemers op het gebied van  het ondernemingsrecht en het handelsrecht. Onder andere samenwerkingsverbanden tussen beroepsbeoefenaren onderling en tussen beroepsbeoefenaren en andere ondernemers zijn een specialisme van Lamers. Riteco en Lamers hebben tot deze samenwerking besloten om hun kennis en kunde wederzijds  te versterken alsmede deze kennis en kunde beter te kunnen valoriseren waardoor ondernemingen, beroepsbeoefenaren en andere organisaties met betrekking tot complexe juridische vraagstukken beter kunnen worden bediend.
Het ondernemingsrecht is meer dan ooit in beweging. Niet alleen startende ondernemers dienen zich goed te oriënteren met betrekking tot de juridisch wijze waarop zij hun onderneming inrichten maar ook ondernemingen en andere organisaties welke reeds lang aan het economische verkeer deelnemen moet zich afvragen of hun huidige juridische inrichting nog wel pas bij de organisatie en de wijze waarop zij aan het economische verkeer deelnemen danwel of deze anderszins toekomstbestendig is.
Lamers is behalve als Juridisch adviseur ook verbonden als onderzoeker aan de Open Universiteit en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij publiceert zeer regelmatig op het gebied van het ondernemingsrecht en het handelsrecht. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar samenhangende rechtsverhoudingen in het handelsrecht.