Toezichthouder

Ton Lamers is voorzitter van de Centrale Examencommissie van de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. In deze hoedanigheid is hij belast met toezicht op de kwaliteit van toetsen en examinering bij deze hogeschool voor de kunsten.

Daarnaast is Ton Lamers zittingsvoorzitter van de bezwaarcommissie van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). In deze functie handelt Ton Lamers als voorzitter van de commissie bezwaarschriften af van woningcorporaties die het niet eens zijn met de accrediteringsonderzoeken naar het functioneren van de corporatie(s).

Sinds 2013 is Ton Lamers voorzitter van de raad van commissarissen van de SOM (Stichting Oldenzaalse Musea). Onder deze stichting vallen de musea het Palthehuis, de Pelgrim en de Hofnar.