Onderzoeker

Juridisch wetenschappelijk onderzoek

Na een carrière als musicus studeerde Ton Lamers rechten aan de OU. Direct na zijn afstuderen in 2008 werd hij gevraagd om te promoveren. Aan dat verzoek heeft Ton gehoor gegeven en het daarop volgende onderzoek naar samenhangende rechtsverhoudingen in het contractenrecht heeft in 2011 geleid tot promotie. Sinds die tijd is Ton ook als onderzoeker aan de OU verbonden. Ton publiceert zeer regelmatig en is de auteur van het onderzoeksprogramma 2014-2019 van de faculteit C&R wetenschapsgebied rechten. Vele van zijn publicaties zijn te vinden op www.mercaturahonesta.nl.

Ton Lamers is tevens verbonden aan instituut Mercatura. Dit instituut laat onderzoek verrichten op het gebied van het handelsrecht.

 

Ton Lamers is ook (mede-) auteur en grondlegger van “musiconomie”. Het gelijknamige boek is momenteel (najaar 2018) in revisie voor een geheel nieuwe versie. Hoofdauteur en eindredacteur is nu Rebecca Nagel. Rebecca Nagel is ook jurist en docent aan de ArtEZ hogeschool voor de Kunsten.

Zie: www.musiconomie.nl.

 

In het kader van de disseminatie van kennis (mede) opgedaan uit onderzoek is Ton Lamers docent bij LawAtWork. Deze organisatie verzorgt bij- en nascholing in het kader van de permanente educatie van advocatuur en notariaat.

Zie www.lawatwork.nl.